Over de Hof

Het ontstaan van de Hof


”Oen ” tEr was eens…

Dankzij het initiatief van Dirk Kramer en Huib Klamer is de Frans en Hilde Hof ergens in 2018 ontstaan. Het begon met een gesprek over zonnepanelen en eindigde met het idee van een groene hof op het grasveldje achter de kerk. De eerste ideeën werden uitgewerkt in een ontwerp van Jeroen Heij en gaandeweg werd het idee een concept, een plan en toen een weg om te gaan. De Zandraad (bestuur van de Xaveriusparochie) was enthousiast over het idee en de eerste vrijwilligers van binnen en buiten de Franciscus Xaverius sloten zich aan. Ook de naam werd duidelijk, “de Frans en Hilde Hof”, vernoemd naar Franciscus van Assisi en Hildegard van Bingen.

Het was inmiddels november en om toch voor de winter nog wat te kunnen doen ontstond het idee om bollen om de tuin heen te planten. Via een labyrintworkshop die door de Oud Katholieke Kerk, de buren op ´t Zand, was georganiseerd in de tuin ontstond de samenwerking met Anita Groenendijk, labyrintwerker en buurtbewoner. Zij kon wel een voorlopig labyrint in de tuin leggen zodat er in de winter ook wat kon gebeuren. Ook het labyrint werd met bloembollen beplant.

Het werd winter. Op de één na laatste dag van het jaar was er een ‘licht labyrint’ om terug te blikken én vooruit te kijken. Meer dan 25 mensen liepen het labyrint: de Hof was voor het eerst echt gebruikt!

Daarna kwam er winterrust in de tuin en ondertussen werden er plannen voor activiteiten en tuinontwerp gemaakt. Ook het waarom van de Hof, de wens van wat de bijzondere plek mag zijn, werd steeds duidelijker: een plek met als motto: Rust, Zingeving & Verbinding. Een tuin ontworpen vol betekenis en symboliek. Midden in de drukte van de stad. Bedoeld als contrast van de dynamiek van alle dag.

Wie waren Franciscus en Hildegard

Franciscus van Assisi

Franciscus, een heilige uit het Italie van de 13e eeuw, is tot op de dag van vandaag een inspirerend voorbeeld. Franciscus voelde zich intens verbonden met al wie en wat geschapen is.

Het eerste wat hij altijd te zeggen had: “Vrede met jou.”

We vinden bij Franciscus volop inspiratie om in deze tijd en op de plek waar we leven behoedzaam, respectvol en liefdevol om te gaan met al wie en wat geschapen is.

Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen, een benedictines, werd in 1098 in Bermersheim bij Alzey geboren. Voor haar tijdgenoten was Hildegard een mirakel. Pausen, keizers, koningen en ook het gewone volk kwamen in grote scharen naar haar om raad. Zij had grote kennis van wetenschap, religie, kunst en voeding.
Al vanaf haar jeugd had ze visioenen. Ze overleed in 1179 in het door haar gestichte klooster Rupertsberg bij Bingen.
Ze was in haar leven erg gericht op voeding en welke planten en kruiden nodig waren om te genezen.